Kursustilbud

Eksempler på temadage og kurser

​At skabe fælles forståelse ud fra individuelle perspektiver og forforståelser – refleksive processer og kommunikation som vejen hertil

Kursusdagen(e) har fokus på de samspils- og kommunikationsformer, som finder sted i det professionelle arbejde med afklaring, udvikling og målopnåelse i recoveryorienteret og rehabiliterende socialpsykiatrisk arbejde.


Recovery, udvikling og systemisk tænkning er både kursets fundament og byggesten.


Deltagerne vil blive præsenteret for systemiske teorier og begreber og vil ligeledes indgå aktivt gennem deltagelse i refleksionsøvelser, feed-back øvelser og situationsspil. 


Videofilmning af deltagernes egen praksis med brugerne kan indgå. 

Relationsarbejdet som fundament for det sociale arbejde

Temadagen vil have det udgangspunkt, at relationen mellem borgeren og den professionelle i sig selv har en værdi i socialt arbejde, da den giver mulighed for at det mellemmenneskelige aspekt i tilværelsen kan danne baggrund for menneskelig livsudfoldelse.

Menneskesyn og problemforståelse i socialt arbejde

Det syn, der anlægges på mennesket og den måde hvorpå eksempelvis socialpsykiatriske problemstillinger anskues, har afgørende betydning for den indsats der udføres.


Temadagens mål er at bevidstgøre deltagerne i, hvorledes de professionelles oversættelsespraksisser bliver afgørende for problemforståelse og indsats.

Indsatsplaner

På denne temadag vil fokus være på at omsætte indsatsmål fra bestillende myndighed til delmål, samt det at få opstillet en faglig og teoretisk indsats for at kunne arbejde med målene. Hvad der bliver relevant at dokumentere og evaluere på, vil ligeledes være en del af indholdet på dagen.

At erkende og mestre både enighed og uenighed konstruktivt i det tværfaglige samarbejde

Med øget specialisering indenfor det social-og sundhedsfaglige område øges også kravet om samarbejde mellem forskellige faggrupper og forskellige sektorer. Kvaliteten af dette samarbejde kan blive afgørende for den indsats, der tilbydes borgeren samtidig med, at det har en betydning for medarbejdernes trivsel.


Undersøgelser viser, at når kompleksiteten i borgernes problematikker stiger, og når flere faggrupper og instanser skal indgå i indsatsen, stiger uenigheden også i det tværfaglige samarbejde.


På temadagen arbejdes der med ovennævnte emner gennem oplæg, fælles refleksioner, gruppearbejde ud fra vignet, samt situationsspil.

Temadagen afholdes i samarbejde med konsulent Marianne Hegna.

Kontakt mig i dag

Har I brug for vejledning om mine ydelser til jeres virksomhed, kan I kontakte mig via kontaktformularen. 

Jeg vender tilbage hurtigst muligt!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Priser (ekskl. moms)

Supervision / faglig konsultation

1.275,-

​Coaching

​1.275,-

Temadag

​11.000,- eller efter aftale

Bente har mange års erfaring inden for socialt arbejde

​​Bente er uddannet cand. soc. i socialt arbejde, sygeplejerske, supervisor, Marte Meo Terapeut, PD i psykologi, coach og konfliktmægler, samt certificeret i brug af People Tools profilværktøjer. Hun har arbejdet i praksis inden for psykiatri og misbrugsområdet og har i de sidste 21 år primært arbejdet med udviklings- og undervisningsopgaver inden for mange forskellige former for socialt arbejde.​