​​Supervision inden for socialpsykiatri og andre områder

Supervision, refleksion, kollegial intervision, vejledning, coaching Disse begreber bruges i lidt i flæng, men fælles for dem er, at samtalen og relationen er rammen omkring en læringsproces, hvor der bliver mulighed for udvikling af nye erkendelser og handlemuligheder.

Da det sociale arbejde udspiller sig på flere niveauer må der også i supervision reflekteres på flere niveauer for både at kunne udvikle og kritisk tage stilling til det faglige og professionelle arbejde:

Mikroniveauet hvor indsatsen til den enkelte bruger tilrettelægges og udspilles, og hvor viden, metoder og tilgange vælges og bortvælges, og hvor det enkelte teams kommunikations- og samarbejdskompetencer bliver afgørende for tilrettelæggelsen af indsatsen.​

Mesoniveauet ​hvor de organisatoriske og institutionelle rammer er med til både at skabe muligheder og begrænsninger.

Makroniveau hvor velfærdsstatens overordnede styringsrationaler og –teknologier kan være mere eller mindre eksplicitte.

Alt efter fokus og niveau for det sociale arbejde vælges der metoder til at skabe refleksion for det processuelle arbejde med aktuelle problemstillinger.

Supervisionen er med et systemisk og narrativt udgangspunkt, hvor både den enkelte medarbejder, den enkelte bruger og deres indbyrdes relation og samspil indtænkes.

De biologiske-, neuropædagogiske, læringsteoretiske-, psykodynamiske-, kritiske- og relationelleperspektiver kan inddrages i refleksionerne.

Ligeledes kan der arbejdes med medarbejdernes eventuelle oplevelse af fastlåste mønstre og magtesløshed.​

Supervisionsseancerne tilrettelægges således, at alle deltagere involveres. Dette kan ske gennem reflekterende teams og evt. mere utraditionelle metoder. Der lægges stor vægt på, at deltagernes praksisteori bliver synlig. Hvis det indgår som en del af kontrakten, kommer jeg gerne med faglig og teoretiske input under supervision, som kan være med til at belyse aktuelle problemstillinger.​

Ring til mig for at høre mere om mulighederne

Har du brug for en supervisor i dag eller ønsker du at høre mere om supervision generelt, er du altid velkommen til at tage kontakt til mig.

Bente tilbyder faglig supervision i bl.a. socialpsykiatrien for kunder i Aalborg og resten af Nordjylland og Danmark.

Kontakt mig i dag

Har I brug for vejledning om mine ydelser til jeres virksomhed, kan I kontakte mig via kontaktformularen. 

Jeg vender tilbage hurtigst muligt!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Jeg tilbyder supervision inden for følgende områder:

  • Socialpsykiatrien
  • Demens- og ældreområdet
  • Misbrugsområdet
  • Specialområdet
  • Sygeplejen
  • Oprettelse af og træning i kollegial supervision

​Priser (ekskl. moms)

Supervision / faglig konsultation

1.275,-

​Coaching

​1.275,-

Temadag

​11.000,- eller efter aftale

Bente har mange års erfaring inden for socialt arbejde

​​Bente er uddannet cand. soc. i socialt arbejde, sygeplejerske, supervisor, Marte Meo Terapeut, PD i psykologi, coach og konfliktmægler, samt certificeret i brug af People Tools profilværktøjer. Hun har arbejdet i praksis inden for psykiatri og misbrugsområdet og har i de sidste 21 år primært arbejdet med udviklings- og undervisningsopgaver inden for mange forskellige former for socialt arbejde.​